Zákopnická 360, Liberec 14 – Ruprechtice
H. Heindorferová 728 042 473, D. Cichák 737 924 495
inspirace.liberec@seznam.cz

Vliv rozpadu rodiny na vývoj dítěte

Vzdělávací a psychoterapeutické centrum

Co se s rodinou děje během a po rozvodu? Hlavním cílem kurzu je přiblížit účastníkům jednotlivé aspekty vývoje dítěte, zmapování vývoje jeho vztahu k oběma rodičům, nahlédnutí do vývoje rodiny jako celku a zmapování nebezpečných situací, které v tomto období vznikají. Lektoři nabídnou možnosti, jak pracovat s rodinou během rozvodu a zaměří se na výhody a úskalí střídavé, společné výchovy a svěření do péče jednoho z rodičů.

Témata kurzu – vývoj dítěte, vývoj rodiny jako celku, nebezpečné situace, které vznikají během rozvodu, práce s rodinou, jednotlivé formy svěření dítěte do péče rodičů, videoukázka práce s rozvádějícími se partnery.

Kurz je určen –  manželským a rodinným poradcům, psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovnicím, pedagogickým pracovníkům a studentům, zajímající se o oblast rodinného poradenství.

Časová dotace kurzu – 8 hodin.

Pro získání osvědčení o absolvování kurzu je nutná 100% účast.

Lektoři kurzu – Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cichák, rodinní terapeuti, pracovníci Střediska komplexní terapie Liberec.

Kurz je akreditován u MPSV č. 2014/1397-PC/SP.

Cena kurzu (kurzovné) – 1 600,- Kč.