Zákopnická 360, Liberec 14 – Ruprechtice
H. Heindorferová 728 042 473, D. Cichák 737 924 495
inspirace.liberec@seznam.cz

O nás

Vzdělávací a psychoterapeutické centrum

Mgr. Hana Heindorferová

Narodila jsem se v roce 1970 v Mostě. V roce 1994 jsem vystudovala jednooborovou psychologii na FFUP v Olomouci. Téma mé magisterské práce bylo „Prožívaná smysluplnost v životě těžce tělesně postižených lidí“. Pracuji jako psycholožka ve Středisku komplexní terapie Liberec a v soukromé praxi. Spolupracuji s organizacemi, které se věnují doprovázení pěstounů v Libereckém kraji, jako terapeutka. Bydlím v Jablonci nad Nisou a krom rodiny a práce věnuji čas čtení a rekreačnímu sportování.

— Mgr. Hana Heindorferová


Odborné vzdělání:

 • Filosofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, obor Psychologie, 1989-1994, Mgr.
 • Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, 2001 – 2007, 500 hodin, PhDr. J. Božuková
 • Terapie partnerského vztahu, 2011 – 2012, 100 hodin, Mgr. J. Knop, Mgr. M. Zemanová
 • Terapeutická práce s traumatem, 2013, 100 hodin, PhDr. Jana Božuková
 • Komplexní vzdělávací program v rodinné terapii psychosomatických poruch, 2013 – 2017, 500 hodin, MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková
 • Výcvik Vztahové psychoterapie dětí a adolescentů, 2017 – 2018, 100 hodin, MUDr. Peter Pöthe

Profesní činnost:

 • Středisko komplexní terapie Liberec  – psychoterapeutka  – 2018 – dosud
 • Psychoterapeutické a vzdělávací centrum  INSPIRACE Liberec   (soukromá praxe) – psychoterapeutka –  2017 – dosud
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – manželská a rodinná poradkyně, psycholožka pro náhradní rodinnou péči – 2008 – 2018
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Maxov – psycholožka, vedoucí sociální služby – 1995 – dosud

PhDr. David Cichák

Narodil jsem se v roce 1971 v Novém Boru. Vystudoval jsem speciální pedagogiku na UJAK Praha. Tématem mé rigorózní práce bylo „Význam skupinové práce ve struktuře terapeutické komunity pro drogově závislé adolescenty“. Pracuji ve Středisku komplexní terapie Liberec a v soukromé praxi v  Liberci. Působím jako supervizor v rámci ČR. Spolupracuji s organizacemi, které se věnují doprovázení pěstounů, jako terapeut a supervizor. Bydlím v Liberci. Kromě rodiny a práce rád trávím čas hraním stolních deskových her a jízdou na kole.“

PhDr. David Cichák


Odborné vzdělání:

 • Pedagogická fakulta, UJAK Praha, obor Speciální pedagogika, 2004 – 2006, Mgr.
 • Pedagogická fakulta, UJAK Praha, rigorózní zkouška, 2008, PhDr.
 • Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii – SUR, 1997 – 2001, 600 hodin, PhDr. M. Frouzová, J. Heller
 • Komplexní vzdělávací program v rodinné terapii psychosomatických poruch, 2004 – 2008, 500 hodin, MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková
 • Výcvikový kurz v telefonické krizové intervenci, 1999, 100 hodin
 • Terapie partnerského vztahu, 2011 – 2012, 100 hodin, Mgr. J. Knop, Mgr. M. Zemanová
 • Asociace manželských a rodinných poradců „Poradenská propedeutika“, 2004
  Focusing, PhDr. K. Kopřiva
 • Supervizní výcvik ČIS, 2013 – 2016, 500 hodin, MUDr. J. Pfeiffer, PhDr. V. Čermáková
 • Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii, 2015 – 2018, 200 hodin, PhDr. S. Titl, Mgr. L. Lucká

Profesní činnost:

 • Středisko komplexní terapie Liberec  – psychoterapeut  – 2018 – dosud
 • Psychoterapeutické a vzdělávací centrum  INSPIRACE Liberec   (soukromá praxe) – psychoterapeut –  2017 – dosud
 • Supervizor – 2017 – dosud
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – vedoucí poradny– 2004 – 2018
 • Externí vyučující na Technické Univezitě Liberec – 2013 – 2015
 • Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves – 2003 – 2004
 • Terapeutická komunita pro drogově závislé Magdalena Mníšek p. Brdy – 2002 -2003
 • Psychoterapeutická ordinace Patrimonio Praha – 2001 – 2004
 • Linka důvěry Liberec – 2000 – 2001
 • Terapeutická komunita pro drogově závislé Mukařov – 2000 – 2001
 • Preventivní a krizové centrum pro mládež Locus L Liberec – 1997 – 2001
 • Dětský domov Krompach v Čechách – 1996
 • Domov mládeže Ústí n. Labem – 1995 -1996