Zákopnická 360, Liberec 14 – Ruprechtice
H. Heindorferová 728 042 473, D. Cichák 737 924 495
inspirace.liberec@seznam.cz

Práce s rodinou vlastní a náhradní pro využití v sociální práci

Vzdělávací a psychoterapeutické centrum

Kurz čerpá z několikaletých zkušeností s prací lektorů v rodinném a párovém  poradenství/terapii. Vycházíme z metafory “RODINA JAKO SOCIÁLNÍ DĚLOHA”.

PLANOVANÁ DATA SETKÁNÍ

1. setkání 17. – 18.2. 2024 
2. setkání 20. – 21. 4. 2024
3. setkání 5. – 6. 10. 2024
4. setkání 30.11. – 1.12. 2024
5. setkání 4. – 5.1. 2025
6. setkání 1.- 2.2. 2025
7. setkání 22. – 23.2. 2025
8. setkání  22. – 23. 3. 2025

Kurz získal akreditaci od MPSV č. A2023/ 15 66 SP/ VP

Komu je kurz určen?

Především manželským a rodinným poradcům., psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovnicím, kolegům pracujícím v oblasti náhradní rodinné péče, pedagogickým pracovníkům a studentům zajímající se o oblast rodinného a párového poradenství/terapii.

Základní cílem kurzu

Základním cílem je seznámit účastníky s teoretickými východisky a základními principy poradenských intervencí zaměřených na práci s rodinou. Jde o celkovou kultivaci pohledu na páry a rodiny a zároveň propracování vlastních vztahových a rodinných témat v rámci malých sebezkušenostních skupin.

Dílčí cíle:

  • Rozšířit znalosti o rodinném systému a jeho vývojových stupních, (velký důraz je kladen na vývojové koncepty dítěte a rodiny). Seznámit účastníky kurzu s různými metodami a formami práce s rodinou.
  • Zaměření praktických bloků na tréning poradenských intervencí a praktických dovedností.
  • Sebezkušenostní propracování vlastních témat v rámci malé “psychoterapeutické” skupiny.

V kurzu se budeme věnovat především tématům:

Raný vývoj dítěte, emoce u dítěte, dospívání, identita, separace, vztahy v rodině, rodičovství, prarodičovství, formy náhradní rodinná péče, partnerství, sexualita, vznik, průběh a terapie traumatu, psychopatologie v rodinných systémech atd.

Lektoři  kurzu:, PhDr. David Cichák, Mgr. Hana Heindorferová

Časová dotace kurzu je 200 hodin rozdělených následovně:

Komunitní část – 24 hodin

Nácviky – modelové situace v poradenství – 76 hodin

Teoretická část – 76 hodin

Kluby – 16 hodin

Supervize – 8 hodin

Kurz je akreditován u Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a v jednání je „akreditace“ Asociací manželských a rodinných poradců (AMRP).

Cena celého kurzu:  32 000,- Kč.

Kurzovné je možné uhradit v celkové výši (tj. 32 000,- Kč), případně ve dvou (ročních) splátkách (splátky je třeba
individuálně domluvit s lektory kurzu).

Počet účastníků kurzu je omezen. V případě většího počtu zájemců budeme postupovat podle pořadí došlých přihlášek.

Přihlásit se lze na adreseinspirace.liberec@seznam.cz.

Další informace o kurzu Vám poskytneme na výše zmíněném emailu nebo na telefonním čísle 728 042 473.