Zákopnická 360, Liberec 14 – Ruprechtice
H. Heindorferová 728 042 473, D. Cichák 737 924 495
inspirace.liberec@seznam.cz

Kurzy & semináře

Vzdělávací a psychoterapeutické centrum

Práce s rodinou vlastní a náhradní pro využití v sociální práci (200 hodin)

VYPSÁNY NOVÉ TERMÍNY SETKÁNÍ!

Ucelený komplexní kurz, obsahující část teoretickou, část sebezkušenostní (v malých skupinách) a supervizi. Kurz podrobně mapuje psychologický vývoj dítěte, rodiny, vztahy v rodině, význam rodičovství a partnerství.

Vliv rozpadu rodiny na vývoj dítěte (8 hodin)

Jednodenní seminář, jehož hlavními tématy jsou: prožívání dítěte během rozchodu rodičů, jak předejít traumatizaci dítěte, co dělat a nedělat během rozvodu, výhody a nevýhody střídavé péče.

Vývoj vztahů v rodině – pro využití v sociální práci (16 hodin)

Dvoudenní seminář, ve kterém  účastníci spolu s lektory projdou vývoj nejdůležitějších vztahů v rodině, jejich proměny v čase a důležitá témata, které rodina řeší.

Krizové situace v rodině a prevence traumatu u dětí (8 hodin)

Jednodenní seminář mapující krizové situace v rodině z pohledu dítěte a možnosti, jak zabránit vzniku psychického traumatu u dětí, nebo jak trauma řešit.