Zákopnická 360, Liberec 14 – Ruprechtice
H. Heindorferová 728 042 473, D. Cichák 737 924 495
inspirace.liberec@seznam.cz

Výcvik v rodinné a párové terapii

Vzdělávací a psychoterapeutické centrum

Aktuality

18.10.2023

 • Vybrali jsme frekventanty prvního běhu Výcviku v rodinné a párové terapii, který začne 1. prosince 2023
 • případné dotazy nám pište na vrpt@seznam.cz
 • žádosti již NEPŘIJÍMÁME

Vítejte na stránkách Výcviku v rodinné a párové terapii, který pořádá Vzdělávací institut pro rodinnou a párovou terapii, s.r.o.

Výcvik získal certifikaci ČAP a celkový počet a struktura výcviku aktuálně odpovídá požadavkům EAP.

Podrobný popis výcviku včetně obsahu, časové dotace, odborníků, kteří výcvik povedou, doporučené literatury, výstupů a požadavků k úspěšnému získání diplomu psychoterapeuta, naleznete v tomto dokumentu:

Pro koho je výcvik určen

Výcvik je primárně určen pro odborníky, u kterých je předpoklad, že získané zkušenost z Výcviku v
rodinné a párové terapii uplatní ve své další profesní praxi. Jedná se hlavně o pracovníky:

 • Poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • Manželských poraden
 • Středisek výchovné péče
 • Terapeutických komunit
 • Doléčovacích center
 • Pracovníky Pedagogicko-psychologických poraden
 • Dětských diagnostických ústavů
 • Rodinných center
 • Doprovázejících organizací pro pěstouny, školní psychology a pro zařízení
  neziskových organizací, které pracují s rodinnou, či párovou problematikou apod.

Časová dotace

Prezenční část výcviku trvá 5 let a v každém roce je 6 víkendových setkání. Každý víkend má stále se opakující neměnnou strukturu, kdy se frekventanti výcviku učí rodinnou a párovou terapii, cvičí se psychoterapeutickému řemeslu při praktických nácvicích a absolvují požadovaný počet hodin v rámci sebezkušenosti.

Během 5 let výcviku se uskuteční celkem 31 víkendových setkání (pátek 15:00 – neděle 13:30). Celý výcvik je zakončen závěrečnou zkouškou.

Kde bude probíhat výcvik

Veškerá výcviková setkání proběhnou v Liberci – Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch, Jáchymovská 385.

Cena výcviku

Cena 1. ročníku výcviku (prosinec 2023 až červen 2024) je stanovena na 26 000,- Kč.

Cenu je možné rozložit do splátkového kalendáře.

Přehled termínů a výše splátky

a/ jednorázově: ve výši 26 000,- Kč do 1.11.2023
b/ ve dvou splátkách: 13.000, -Kč do 1.11.2023 a 13.000, – Kč do 31.3.2024
c/ ve třech splátkách: 9.000, – Kč do 1.11.2023, 9.000, – Kč do 25.2.2024 a 8.000, – Kč do 25.5.2024