Zákopnická 360, Liberec 14 – Ruprechtice
H. Heindorferová 728 042 473, D. Cichák 737 924 495
inspirace.liberec@seznam.cz

Naše služby

Vzdělávací a psychoterapeutické centrum

Individuální psychoterapie dětí a dospělých

Rozhovor vedený mezi terapeutem a klientem v empatickém prostředí, které zajišťuje maximální důvěru a bezpečí je cestou k postupnému odhalení příčin potíží a jejich souvislostí, jež často nejsou na první pohled zřejmé. Psychoterapie rozšíří sféru osobních možností, kladně ovlivní to, jak se cítíme a co děláme.

V individuální psychoterapii vám můžeme pomoci s řešením potížích např. v těžkých životních situacích, v osobních problémech, v problémech vztahových, při stavech úzkosti či depresivních stavech. Individuální psychoterapie je indikována i v případě psychosomatických potíží, zvládání stresu a nadměrného pracivního vytížení. Individuální psychoterapie je též vhodná k posílení sebedůvěry a sebevědomí, případně k sebepřijetí.

Párové a rodinné poradenství a psychoterapie

Nejčastější problematiky, kterým se věnujeme jsou neshody v partnerství, narušené (zpochybněné) rodičovství, dysfunkce rodinného systému, problémy spojené se vztahy v rodině, psychosomatika (např. poruchy příjmu potravy) a práce s emocemi.

Výhodou naší práce je to, že pracujeme v terapeutickém páru, kdy je zajištěn pohled z mužského i ženského zorného pole a v sezeních jsou vždy zastoupeny obě tyto složky.  V indikovaných případech nabízíme i individuální psychoterapii.

Supervize

Zajišťujeme supervizi v několika formách.

Individuální supervizi zaměřující se především na sebereflexi supervidovaného, při které jde o zvýšení schopnosti průběžně vnímat  a rozumět vlastním motivům při práci s klientem.

Skupinovou (případovou) supervizi zaměřující se na hledání řešení vhodné pro supervidovaného a člověka, se kterým pracuje.

Supervizi týmovou, reflektující vztahy a dynamiku týmu.

Vzdělávání

Nabízíme přednášky a semináře na téma:

  • Vývoj dítěte
  • Emoce u dětí a jak s nimi zacházet
  • Dospívání
  • Závislosti a jiné psychopatologické jevy
  • Trauma
  • Partnerství a rodičovství
  • Vztahy v rodině
  • Rozvod v rodině a jeho dopad na dítě
  • Semináře na klíč – dle přání jednotlivých zařízení